Објављени нацрти измена и допуна Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Министарство финансија је на својој интернет страни у оквиру дела „Нацрти и предлози“ објавило нацрте неколико закона:

Једна од најважнијих измена у вези са доприносима за обавезно социјално осигурање је укидање доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца.

Евентуалне сугестије и примедбе могу се доставити до 16. новембра 2018. године, до краја радног времена, на адресу fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Детаљније о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ћемо писати у коментарима када нацрт буде прихваћен од стране Владе Србије и послат у скупштинску процедуру и након усвајања.

Поделите: