Objavljene izmene i dopune zakona iz oblasti poreza, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja

U „Službenom glasniku RS“, broj 138 od 12. decembra 2022. godine objavljeni su sledeći zakoni:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Usvojeni tekstovi zakona ne razlikuju se u odnosu na nacrte, pa podsećamo čitaoce na sledeći tekst:

Najvažnije izmene predviđene nacrtima izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza, fiskalizacije i elektronskog fakturisanja

Detaljnije komentare u vezi izmena i dopuna navedenih zakona objavićemo narednih dana.

Podelite: