Објављен „Службени гласник РС“ број 99 од 12.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 99 од 12.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2017. годину
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о допуни Закона о привременом уређивању начина исплате пензија
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2017. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
Влада
 • ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
ОГЛАСИ

Поделите: