Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 99 od 12.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 99 od 12.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • ZAKON o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja
Vlada
 • FISKALNA STRATEGIJA za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
OGLASI

Podelite: