Објављен „Службени гласник РС“ број 94 од 24.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 94 од 24.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о спречавању насиља у породици
 • ЗАКОН о изменама и допунама Кривичног законика
 • ЗАКОН о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела
 • ОДЛУКА о избору председника и чланова Комисије за хартије од вредности
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Пољској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Демократској Републици Алжир
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Асоцијацији нација југоисточне Азије (ASEAN), са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Асоцијацији нација југоисточне Азије (ASEAN), са седиштем у Џакарти
Влада
 • УРЕДБА о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја
 • УРЕДБА о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система од посебног значаја
 • УРЕДБА о утврђивању Листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе информационо-комуникациони системи од посебног значаја
 • УРЕДБА о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у информационо-комуникационим системима од посебног значаја
Министарствa
 • ЛИСТЕ активних супстанци у биоцидном производу
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2013
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности кандидата за судију који се први пут бира
 • ПРАВИЛНИК о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-411/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-412/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-413/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-414/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-415/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-394/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-405/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-426/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 116-04-435/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-43/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-44/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику Тужиоца за организовани криминал
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о висини трошкова за издавање здравствене картице
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0301/15-11
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Лознице
ОГЛАСИ

Поделите: