Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 94 od 24.11.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 94 od 24.11.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o sprečavanju nasilja u porodici
 • ZAKON o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
 • ZAKON o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
 • ODLUKA o izboru predsednika i članova Komisije za hartije od vrednosti
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Poljskoj
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Asocijaciji nacija jugoistočne Azije (ASEAN), sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Asocijaciji nacija jugoistočne Azije (ASEAN), sa sedištem u Džakarti
Vlada
 • UREDBA o bližem sadržaju akta o bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
 • UREDBA o bližem uređenju mera zaštite informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja
 • UREDBA o utvrđivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja
 • UREDBA o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u informaciono-komunikacionim sistemima od posebnog značaja
Ministarstva
 • LISTE aktivnih supstanci u biocidnom proizvodu
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3456/2013
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata za sudiju koji se prvi put bira
 • PRAVILNIK o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-411/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-412/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-413/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-414/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-415/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-394/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-405/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-426/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 116-04-435/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-43/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-44/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Tužioca za organizovani kriminal
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0301/15-11
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Loznice
OGLASI

Podelite: