Објављен „Службени гласник РС“ број 92 од 14.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 92 од 14.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
Влада
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • ЗАКЉУЧАК о утврђивању Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезантативности синдиката
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Горње подунавље”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Обедска бара”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Багремара”
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији града Краљева
ОГЛАСИ

Поделите: