Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 92 od 14.11.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 92 od 14.11.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
Vlada
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • ZAKLJUČAK o utvrđivanju Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu
Ministarstva
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezantativnosti sindikata
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
Druge organizacije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Gornje podunavlje”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Obedska bara”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Bagremara”
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Kraljeva
OGLASI

Podelite: