Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 5.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 5.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о разрешењу министра одбране
Влада
 • ОДЛУКА о утврђивању Годишњег плана образовања одраслих у Републици Србији за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу овлашћеног представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о именовању овлашћеног представника у Скупштини акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност и здравље на раду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Савета Националне инфраструктуре геопросторних података
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Агенције за приватизацију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Агенције за приватизацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Југословенске кинотеке — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботица, Република Србија и града Кишкунхалаш, Мађарска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Сремска Митровица, Република Србија и града Полоцка, Република Белорусија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-767/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-770/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-772/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-882/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-884/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-887/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-888/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2016. години
 • ПРАВИЛНИК о просторно-техничким условима за безбедно смештање и чување оружја и муниције
 • ПРАВИЛНИК о онеспособљавању оружја
 • ПРАВИЛНИК о накнади трошкова у судским поступцима
 • ПРАВИЛНИК о дозиметрима
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцима пасоша, дипломатског пасоша и службеног пасоша
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради
 • НАРЕДБА о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2016. годину
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУз-196/2013 ОДЛУКA Уставног суда број IУо-150/2014
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности именованог јавног бележника
Локална самоуправа
 • ИСПРАВКА Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка
ОГЛАСИ

Поделите: