Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 9 od 5.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 9 od 5.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o razrešenju ministra odbrane
Vlada
 • ODLUKA o utvrđivanju Godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Republici Srbiji za 2016. godinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o razrešenju ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o imenovanju ovlašćenog predstavnika u Skupštini akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za bezbednost i zdravlje na radu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Jugoslovenske kinoteke
 • REŠENJE o imenovanju direktora Jugoslovenske kinoteke — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za skloništa za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Privrednog društva „Prosvetni pregled” d.o.o. Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Subotica, Republika Srbija i grada Kiškunhalaš, Mađarska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Sremska Mitrovica, Republika Srbija i grada Polocka, Republika Belorusija
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-767/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-770/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-772/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-882/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-884/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-887/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-888/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2016. godini
 • PRAVILNIK o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije
 • PRAVILNIK o onesposobljavanju oružja
 • PRAVILNIK o naknadi troškova u sudskim postupcima
 • PRAVILNIK o dozimetrima
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrascu zahteva za ostvarivanje tih podsticaja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi
 • NAREDBA o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-196/2013 ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-150/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
Lokalna samouprava
 • ISPRAVKA Odluke o matičnim područjima na teritoriji grada Čačka
OGLASI

Podelite: