Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 4.8.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 4.8.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба
  • УРЕДБА о ограничењу висине цена пелета
  • ОДЛУКА о привременој забрани извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију
  • ОДЛУКА о привременом ограничењу извоза одређених дрвних сортимената од битне важности за Републику Србију
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Ценовника основних производа шумарства – дрвних сортимената Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашумеˮ

Поделите: