Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 87 od 4.8.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 87 od 4.8.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • UREDBA o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba
  • UREDBA o ograničenju visine cena peleta
  • ODLUKA o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
  • ODLUKA o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju
  • ODLUKA o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Cenovnika osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašumeˮ

Podelite: