Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 24.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 24.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о високом образовању
Министарствa
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/933
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/934
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/935
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/936
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/996
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1140
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1211
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1320
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1321
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1354
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1645
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1758
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1759
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1760
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2016/1761
Друге организације
 • ОДЛУКА да се не врши израда стратешке процене утицаја на животну средину за План управљања Националним парком Копаоник за период од 2016. до 2026. године
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о неприхватању предлога за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод”, Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Полет”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: