Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 87 od 24.10.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 87 od 24.10.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
Ministarstva
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/933
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/934
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/935
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/936
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/996
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1140
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1211
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1320
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1321
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1354
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1645
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1758
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1759
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1760
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2016/1761
Druge organizacije
 • ODLUKA da se ne vrši izrada strateške procene uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja Nacionalnim parkom Kopaonik za period od 2016. do 2026. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac
 • REŠENJE o neprihvatanju predloga za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod”, Bor
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Polet”, Valjevo
OGLASI

Podelite: