Објављен „Службени гласник РС“ број 85 од 14.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 85 од 14.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору чланова Савета Регулаторног тела за електронске медије
  • АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 6. Закона о стицању права својине на земљишту, објектима и водовима Привредног друштва за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. Смедерево („Службени гласник РС”, број 15/16)
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о приправничком стажу и испиту за лиценцу у социјалној заштити
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА o изменама и допунама Одлуке о адекватности капитала банке
  • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Локална самоуправа
  • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Ковин
ОГЛАСИ

Поделите: