Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 85 od 14.10.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 85 od 14.10.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o izboru članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije
  • AUTENTIČNO TUMAČENJE odredbe člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o. Smederevo („Službeni glasnik RS”, broj 15/16)
Ministarstva
  • PRAVILNIK o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
  • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
Lokalna samouprava
  • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Kovin
OGLASI

Podelite: