Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 15.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 15.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању подручја „Гамзиградска Бања”
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе o садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • ОДЛУКА о распуштању Скупштине општине Прешево и образовању Привременог органа општине Прешево
 • ОДЛУКА о оснивању Образовно-културног центра „Вук Караџић”
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о образовању Координационе комисије
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за разматрање спорних односа који могу бити предмет пред међународним арбитражама
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије и Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing business”
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта кинеско-српског парка пријатељства у Смедереву
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Оснивачког акта Угоститељско предузеће Варош капија ДП Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају заменика директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Националне службе за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Дома ученика средњих школа „Јелица Миловановић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за економску и техничку сарадњу са Државом Кувајт
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности секретара српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
 • РЕШЕЊЕ o именовању секретара српског дела Југословенско-мађарске комисије за водопривреду
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности секретара српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
 • РЕШЕЊЕ o именовању секретара српског дела Југословенско-румунске хидротехничке комисије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Српско-руског хуманитарног центра
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра Приштина
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Звечан
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Грачаница
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Грачаница
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Привременог органа општине Прешево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу извршних директора у Одбору директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Службени гласник” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. 1–31.12.2017. године
 • РЕШЕЊЕ о сагласности на кандидатуру Ватерполо савеза Србије за организовање Светског женског јуниорског ватерполо првенства
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће — јачање капацитета локалне заједнице за смањење ризика и последица од елементарних непогода и других типова несреће — 2017. година”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ИСПРАВКА Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o начину и поступку спровођења дефинисаних техничких услова произвођача жичаре и мерама којима се гарантује безбедност лица и имовине за време док постројење жичаре не ради
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о стручном оспособљавању и усавршавању извршних радника жичаре за транспорт лица
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-148/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-284/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-669/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-674/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-899/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-901/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-902/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку дужност заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о утврђивању садржине обрасца Извештаја који банке достављају Агенцији и начина и рокова обрачуна и наплате редовне премије осигурања депозита
 • ОДЛУКА Управног одбора Агенције за осигурање депозита О. број ОД-216/17
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о начину обрачуна и плаћања затезне камате на неблаговремено плаћене обавезе банака по основу премије осигурања депозита физичких лица, предузетника, микро, малих и средњих правних лица
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2017. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Родгас” а.д. Бачка Топола
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Cyrus Energy д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Врбас-гас”, Врбас
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Градска топлана”, Зрењанин
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас” ЈП, Инђија
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Ковин-гас”, Ковин
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Комуналац”, Нови Бечеј
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Лозница-гас” д.о.о. Лозница
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „7. октобар”, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Србијагас”, Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Полет”, Пландиште
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Гас-Рума”, Рума
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Елгас”, Сента
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Градитељ”, Србобран
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Гас — Феромонт” а.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „Boss Construction” д.о.о. Стари Трстеник
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Гас”, Темерин
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП Чока, Чока
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Родгас” а.д. Бачка Топола
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Београдске електране”, Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Cyrus Energy д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Врбас-гас”, Врбас
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градска топлана”, Зрењанин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас” ЈП Инђија
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Ковин-гас”, Ковин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Лозница-гас” д.о.о. Лозница
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Комуналац”, Нови Бечеј
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „7. октобар”, Нови Кнежевац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Србијагас”, Нови Сад
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Полет”, Пландиште
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”, Рума
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Елгас” , Сента
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Сомбор-гас” д.о.о. Сомбор
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Градитељ”, Србобран
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас”, Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Гас — Феромонт” a.д. Стара Пазова
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „Boss Construction” д.о.о. Стари Трстеник
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас”, Темерин
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП Чока, Чока
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „JULIETA” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама „Шуме-Гоч”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Борјак”, Врњачка Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод Крушевац”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градска топлана”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Крушевац”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Пословни центар”, Крушевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Путеви”, Рашка
ОГЛАСИ

Поделите: