Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 83 od 15.9.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 83 od 15.9.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju područja „Gamzigradska Banja”
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • ODLUKA o raspuštanju Skupštine opštine Preševo i obrazovanju Privremenog organa opštine Preševo
 • ODLUKA o osnivanju Obrazovno-kulturnog centra „Vuk Karadžić”
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacione komisije
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za razmatranje spornih odnosa koji mogu biti predmet pred međunarodnim arbitražama
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business”
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Ugostiteljsko preduzeće Varoš kapija DP Beograd
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje
 • REŠENJE o razrešenju člana Privremenog organa opštine Vitina
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Kraljevu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za trgovinu sa Islamskom Republikom Iran
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije za ekonomsku i tehničku saradnju sa Državom Kuvajt
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite komisije sa Republikom Alžir
 • REŠENJE o prestanku dužnosti sekretara srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu
 • REŠENJE o imenovanju sekretara srpskog dela Jugoslovensko-mađarske komisije za vodoprivredu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti sekretara srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije
 • REŠENJE o imenovanju sekretara srpskog dela Jugoslovensko-rumunske hidrotehničke komisije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine
 • REŠENJE o razrešenju članova Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica
 • REŠENJE o imenovanju članova Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra Priština
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Zvečan
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Zvečan
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gračanica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Gračanica
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Preševo
 • REŠENJE o razrešenju izvršnih direktora u Odboru direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti generalnog direktora Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. 1–31.12.2017. godine
 • REŠENJE o saglasnosti na kandidaturu Vaterpolo saveza Srbije za organizovanje Svetskog ženskog juniorskog vaterpolo prvenstva
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Efikasan odgovor Crvenog krsta na nesreće — jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posledica od elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće — 2017. godina”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • ISPRAVKA Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i postupku sprovođenja definisanih tehničkih uslova proizvođača žičare i merama kojima se garantuje bezbednost lica i imovine za vreme dok postrojenje žičare ne radi
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o stručnom osposobljavanju i usavršavanju izvršnih radnika žičare za transport lica
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-148/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-284/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-669/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-674/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-899/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-901/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-902/2017-01
 • ODLUKA o prestanku dužnost zamenika Disciplinskog tužioca Visokog saveta sudstva
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju sadržine obrasca Izveštaja koji banke dostavljaju Agenciji i načina i rokova obračuna i naplate redovne premije osiguranja depozita
 • ODLUKA Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita O. broj OD-216/17
 • ODLUKA o izmenama Odluke o načinu obračuna i plaćanja zatezne kamate na neblagovremeno plaćene obaveze banaka po osnovu premije osiguranja depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikro, malih i srednjih pravnih lica
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2017. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Rodgas” a.d. Bačka Topola
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Cyrus Energy d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Vrbas-gas”, Vrbas
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, Javno preduzeće za distribuciju gasa „Ingas” JP, Inđija
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Kovin-gas”, Kovin
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „Komunalac”, Novi Bečej
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Loznica-gas” d.o.o. Loznica
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „7. oktobar”, Novi Kneževac
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Srbijagas”, Novi Sad
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Polet”, Plandište
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Gas-Ruma”, Ruma
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Elgas”, Senta
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP „Graditelj”, Srbobran
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Gas — Feromont” a.d. Stara Pazova
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Boss Construction” d.o.o. Stari Trstenik
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JP „Gas”, Temerin
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, JKP Čoka, Čoka
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Rodgas” a.d. Bačka Topola
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Beogradske elektrane”, Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Cyrus Energy d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Vrbas-gas”, Vrbas
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Javno preduzeće za distribuciju gasa „Ingas” JP Inđija
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Kovin-gas”, Kovin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Loznica-gas” d.o.o. Loznica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Komunalac”, Novi Bečej
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „7. oktobar”, Novi Kneževac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srbijagas”, Novi Sad
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Polet”, Plandište
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Gas-Ruma”, Ruma
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Elgas” , Senta
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Graditelj”, Srbobran
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP za distribuciju prirodnog gasa „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Gas — Feromont” a.d. Stara Pazova
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Boss Construction” d.o.o. Stari Trstenik
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Gas”, Temerin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Čoka, Čoka
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „JULIETA” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za gazdovanje zaštitnim šumama „Šume-Goč”, Vrnjačka Banja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Borjak”, Vrnjačka Banja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod Kruševac”, Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana”, Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Kruševac”, Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Poslovni centar”, Kruševac
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Putevi”, Raška
OGLASI

Podelite: