Објављен „Службени гласник РС“ број 80 од 29.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 80 од 29.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о измени и допунама Закона о пољопривредном земљишту
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Ници, Република Француска
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Калгарију, Канада
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Окланду, Нови Зеланд
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о отварању Конзулата Савезне Републике Југославије у Тел Авиву, Израел
 • ОДЛУКА о образовању Радног тела за праћење спровођења Националне стратегије за процесуирање ратних злочина
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за успостављање националне базе података за борбу против тероризма
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за спровођење препорука из „Беле књиге” Савета страних инвеститора
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за сузбијање сиве економије и Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing business”
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8163/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8164/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8165/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8166/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8167/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8168/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8169/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8170/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8171/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм коришћења средстава доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању за сениоре, Нови Сад 2017”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Тутин, Република Србија и општине Изник, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8060/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8062/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8063/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8064/2017
 • РЕШЕЊЕ о измени и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне инфраструктуре — Градимо заједно — ЕИБ 9
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Повереника за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу помоћнице Повереника за заштиту равноправности
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа града Новог Сада
 • ИСПРАВКА Малопродајних цена дуванских прерађевина, Меrcata д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналије и услуге „Услуга”, Босилеград
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа ветеринарска амбуланта „Босилеград”
ОГЛАСИ

Поделите: