Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 80 od 29.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 80 od 29.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Nici, Republika Francuska
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Kalgariju, Kanada
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Oklandu, Novi Zeland
 • ODLUKA o izmenama Odluke o otvaranju Konzulata Savezne Republike Jugoslavije u Tel Avivu, Izrael
 • ODLUKA o obrazovanju Radnog tela za praćenje sprovođenja Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za uspostavljanje nacionalne baze podataka za borbu protiv terorizma
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje preporuka iz „Bele knjige” Saveta stranih investitora
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije i Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing business”
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8163/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8164/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8165/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8166/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8167/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8168/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8169/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8170/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8171/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava doplatne poštanske marke „Prvenstvo Evrope u rvanju za seniore, Novi Sad 2017”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu naknada za korišćenje javne železničke infrastrukture
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Tutin, Republika Srbija i opštine Iznik, Republika Turska
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8060/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8062/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8063/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8064/2017
 • REŠENJE o izmeni i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture — Gradimo zajedno — EIB 9
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o postavljenju pomoćnice Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za javna komunalna preduzeća i druga javna preduzeća grada Novog Sada
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Građevinsko zemljište i puteve opštine Bosilegrad”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalije i usluge „Usluga”, Bosilegrad
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća veterinarska ambulanta „Bosilegrad”
OGLASI

Podelite: