Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 1.2.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 1.2.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о безбедном укрцавању и искрцавању поморских бродова за превоз расутог терета
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • СТРАТЕГИЈА регулаторне реформе и унапређења система управљања јавним политикама за период 2016–2020. године
 • ОДЛУКА Председника Владе број 119-00-4/2016-01
 • ОДЛУКА о оснивању Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета криминалистичко-полицијског универзитета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Привременог органа општине Косовска Каменица
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2016. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК o садржини, обрасцима, начину и условима за издавање и вођење докумената које домаћи брод предаје при доласку и одласку из лука обалних држава
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2315
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2316
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2317
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2318
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2319
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2320
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2321
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2253
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2254
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2255
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2351
 • УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) о спровођењу број 2015/2455
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
ОГЛАСИ

Поделите: