Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 8 od 1.2.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 8 od 1.2.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • STRATEGIJA regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016–2020. godine
 • ODLUKA Predsednika Vlade broj 119-00-4/2016-01
 • ODLUKA o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta kriminalističko-policijskog univerziteta
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Ansambla narodnih igara i pesama Srbije „Kolo” — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Kosovska Kamenica
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela srpsko-mađarske Mešovite komisije za graničnu kontrolu
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd za 2016. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini, obrascima, načinu i uslovima za izdavanje i vođenje dokumenata koje domaći brod predaje pri dolasku i odlasku iz luka obalnih država
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2315
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2316
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2317
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2318
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2319
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2320
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2321
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2253
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2254
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2255
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2351
 • UREDBA KOMISIJE (EU) o sprovođenju broj 2015/2455
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
OGLASI

Podelite: