Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 78 od 19.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića
 • ODLUKA o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini 

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 78 od 19.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Palestini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Državi Palestini, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Kairu
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske
Vlada
 • UREDBA o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
 • UREDBA o dopunama Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu
 • STRATEGIJA razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018–2023. godine
 • STRATEGIJA razvoja intelektualne svojine za period od 2018. do 2022. godine
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Erozija” društvo s ograničenom odgovornošću Niš
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Zrenjanin
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” društvo s ograničenom odgovornošću Smederevo
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Južni Banat” društvo s ograničenom odgovornošću Vršac
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” društvo s ograničenom odgovornošću Kraljevo
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Šabac
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za koordinaciju aktivnosti na realizaciji komercijalnih ugovora o modernizaciji i rekonstrukciji mađarsko-srpske železničke pruge na teritoriji Republike Srbije, deonica Beograd Centar — Stara Pazova i deonica Novi Sad — Subotica — državna granica (Kelebija)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radnog tima za koordinaciju aktivnosti na realizaciji Komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji autoputa E-763, deonica Surčin–Obrenovac
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu Nacrta zakona o Sremskim Karlovcima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju korektivnih aktivnosti u vezi sa revizorskim nalazima koji se odnose na IKT aspekte funkcionisanja sistema za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije (IPA)
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Trstu, Republika Italija
 • REŠENJE o postavljenju generalnog konzula Republike Srbije u Trstu, Republika Italija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između provincije Zhejiang, grada Lishui, Narodna Republika Kina i grada Beograda, gradske opštine Savski venac, Republika Srbija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9976/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9977/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9978/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9984/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-9988/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9715/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9717/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9718/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-9788/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o obrascu i sadržaju službene legitimacije stručnih radnika centra za socijalni rad
 • PRAVILNIK o ulaganjima u oblasti kulture koja se priznaju kao rashod
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vina, piva i jakih alkoholnih pića
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava
 • PRAVILNIK o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS naknada iz jedinstvene tarife po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmenama i dopunama Sudskog poslovnika
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o minimalnoj vrednosti platnih transakcija koje se moraju izvršavati u bitnom platnom sistemu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanim za 4. novembar 2018. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji
OGLASI

Podelite: