Објављен „Службени гласник РС“ број 77 од 14.9.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2017. године
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2016. године
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 77 од 14.9.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 77 УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 78
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Камбоџи, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Камбоџи, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сингапур, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Сингапур, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2016. години
 • УРЕДБА о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечје недеље” у 2016. години
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник” Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о образовању Савета за унапређење сектора информационих технологија
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за деоницу аутопута Е-763, Сурчин–Обреновац
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јужнобачког управног округа са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Високе медицинске школе струковних студија у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Института за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Заједничке комисије за праћење спровођења и примену одредаба споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево–Табановце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу секретара и заменика секретара Преговарачке групе за правосуђе и основна права Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању секретара и заменика секретара Преговарачке групе за правосуђе и основна права Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за правни систем и државне органе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за односе са иностранством
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за јавне службе
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Фонда за развој Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Др Цветко Брајовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију „Др Цветко Брајовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Клиничког центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Чачак
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Јужнобанатског управног округа са седиштем у Панчеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Зајечару
 • РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора — координатора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Националне корпорације за осигурање стамбених кредита
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електромрежа Србије”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7976/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7979/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7980/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7982/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7983/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7988/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7990/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-7993/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8248/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8250/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8251/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8338/2016
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7858/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7902/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7903/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7905/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7906/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8472/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-8474/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8102/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8105/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8106/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-8107/2016
 • ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-8257/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима које мора да испуњава привредно друштво, односно огранак привредног друштва или средња стручна школа који врше оспособљавање кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о организовању, спровођењу и начину полагања возачког испита, вођењу и роковима чувања евиденција о возачком испиту и условима које мора да испуни возило на којем се обавља возачки испит
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају, начину вођења и роковима чувања евиденција из области оспособљавања кандидата за возаче
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о теоријској и практичној обуци кандидата за возаче
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно-техничке документације у 2016. години
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • КОЕФИЦИЈЕНТ за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o измени и допуни Судског пословника
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41683/06, Пауновић и Милојевић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о упису у Именик миритеља и арбитара
 • РЕШЕЊЕ о брисању из Именика миритеља и арбитара
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2016. године
 • ИСПРАВКА Решења о утврђивању висине најнижег износа пензије од 1. јануара 2011. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за хемију и неметале Србије
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Озрен–Јадовник”
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Камена гора”
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађеина, JULIETA д.о.о. Београд
 • ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за упис акција без накнаде Индустрије обуће Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу председника и заменика председника Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и заменика председника Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
ОГЛАСИ

Поделите: