Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 77 od 14.9.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2017. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2016. godine
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 77 od 14.9.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 77 UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 78
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Kambodži, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Kambodži, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Singapur, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Singapur, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Džakarti
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • UREDBA o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja „Dečje nedelje” u 2016. godini
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora informacionih tehnologija
 • ODLUKA o osnivanju Koordinacionog tela za deonicu autoputa E-763, Surčin–Obrenovac
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2017. godine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za biomedicinu u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za železnice
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Južnobačkog upravnog okruga sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš
 • REŠENJE o imenovanju srpskog dela Zajedničke komisije za praćenje sprovođenja i primenu odredaba sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o utvrđivanju granične procedure za železnički granični prelaz Preševo–Tabanovce
 • REŠENJE o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za pravosuđe i osnovna prava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za pravosuđe i osnovna prava Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za pravni sistem i državne organe
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za odnose sa inostranstvom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za javne službe
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Dr Cvetko Brajović”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Instituta za transfuziju krvi Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Prokuplju
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Srećno” u Ćupriji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Čačak
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Čačak
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog geodetskog zavoda
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Južnobanatskog upravnog okruga sa sedištem u Pančevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Zaječaru
 • REŠENJE o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Pravosudne akademije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora — koordinatora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7976/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7979/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7980/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7982/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7983/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7988/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7990/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7993/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8248/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8250/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8251/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8338/2016
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju javnog interesa
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7858/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7902/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7903/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7905/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7906/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8472/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8474/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8102/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8105/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8106/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-8107/2016
 • ZAKLJUČAK Vlade 24 broj 119-8257/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2016. godini
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • KOEFICIJENT za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova
 • SUDSKI POSLOVNIK o izmeni i dopuni Sudskog poslovnika
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41683/06, Paunović i Milojević protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o upisu u Imenik miritelja i arbitara
 • REŠENJE o brisanju iz Imenika miritelja i arbitara
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2016. godine
 • ISPRAVKA Rešenja o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije od 1. januara 2011. godine
Druge organizacije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala Srbije
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za hemiju i nemetale Srbije
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Ozren–Jadovnik”
 • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Predeo izuzetnih odlika „Kamena gora”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađeina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • IZMENA JAVNOG POZIVA za upis akcija bez naknade Industrije obuće Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i zamenika predsednika Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i zamenika predsednika Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
OGLASI

Podelite: