Објављен „Службени гласник РС“ број 74 од 2.8.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 74 од 2.8.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Бразилији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Боливарској Републици Венецуели, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Хавани
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Белгији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Италији
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Одбора за организацију Петог дијалога о политикама у образовању НР Кина — ЦИЕЗ и Четвртог састанка Конзорцијума институција високог образовања НР Кина — ЦИЕЗ
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7373/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7374/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7375/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7376/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7377/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7379/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7346/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7347/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7348/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7349/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7351/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7352/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7364/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7365/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7367/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7368/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7369/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7370/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7371/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-7372/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7311/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7354/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-7400/2017
Министарствa
 • УПУТСТВО о начину утврђивања састава и броја чланова Конкурсне комисије која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-583/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-642/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-767/2017-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-768/2017-01
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
 • РЕШЕЊЕ о именовању на положај главног економисте Фискалног савета
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
ОГЛАСИ

Поделите: