Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 74 od 2.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 74 od 2.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bolivarskoj Republici Venecueli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Braziliji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Bolivarskoj Republici Venecueli, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Havani
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Belgiji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Italiji
Vlada
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za organizaciju Petog dijaloga o politikama u obrazovanju NR Kina — CIEZ i Četvrtog sastanka Konzorcijuma institucija visokog obrazovanja NR Kina — CIEZ
 • REŠENJE o razrešenju rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti rektora Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7373/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7374/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7375/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7376/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7377/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7379/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7346/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7347/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7348/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7349/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7351/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7352/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7364/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7365/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7367/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7368/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7369/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7370/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7371/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-7372/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7311/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7354/2017
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7400/2017
Ministarstva
 • UPUTSTVO o načinu utvrđivanja sastava i broja članova Konkursne komisije koja sprovodi postupak dodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-583/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-642/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-767/2017-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-768/2017-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
 • REŠENJE o imenovanju na položaj glavnog ekonomiste Fiskalnog saveta
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
OGLASI

Podelite: