Објављен „Службени гласник РС“ број 73 од 30.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 73 од 30.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
 • УРЕДБА о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Инвестиционог програма „Опоравак и развојˮ
 • УРЕДБА о измени Уредбе о режиму граничних провера страних и домаћих пловила
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Ужице
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01357/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01723/2010-03
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 60951/12, Хусар против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 43076/20, Жунић Лековић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 20854/15, Милинковић против Србије
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 40234/16, АМИС ТЕЛЕКОМ ДОО против Србије
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje а.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, EL FARO DOO Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

Поделите: