Објављен „Службени гласник РС“ број 71 од 19.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 71 од 19.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника Министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности генералног директора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности генералног директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина” Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Административне комисије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за привреду и финансије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности шефу Кабинета председника Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности шефу Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности заменику шефа Кабинета потпредседника Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова — представника Владе и њихових заменика у Социјално-економском савету Републике Србије и именовању чланова — представника Владе у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм коришћења средстава од доплатне поштанске марке „Медаља се осваја срцем — Рио 2016”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о утврђивању списка психоактивних контролисаних супстанци
Правосуђе
 • ПРАВИЛНИК о управи у Државном правобранилаштву
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина Fortis tobacco д.о.о.
ОГЛАСИ

Поделите: