Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 71 od 19.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 71 od 19.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika Ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o prestanku dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti generalnog direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o razrešenju direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine srpsko-kazahstanske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Administrativne komisije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za privredu i finansije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o prestanku dužnosti šefu Kabineta predsednika Vlade
 • REŠENJE o prestanku dužnosti šefu Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o prestanku dužnosti zameniku šefa Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o razrešenju članova — predstavnika Vlade i njihovih zamenika u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije i imenovanju članova — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „Medalja se osvaja srcem — Rio 2016”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o upravi u Državnom pravobranilaštvu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina Fortis tobacco d.o.o.
OGLASI

Podelite: