Објављен „Службени гласник РС“ број 69 од 12.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 69 од 12.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
 • ОДЛУКА о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије
Влада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу Генералног секретара Владе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-223/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-231/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-234/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-242/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-247/2016-01
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 7159/12, McInnes против Србије
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 61604/10, Благојевић против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о извештавању банака
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2016. године
ОГЛАСИ

Поделите: