Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 69 od 12.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 69 od 12.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • ODLUKA o dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • ODLUKA o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije
Vlada
 • REŠENJE o razrešenju Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju Generalnog sekretara Vlade
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-223/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-231/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-234/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-242/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-05-247/2016-01
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 7159/12, McInnes protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 61604/10, Blagojević protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izveštavanju banaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2016. godine
OGLASI

Podelite: