Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 68 od 11.8.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2023. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 68 od 11.8.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Milanu, Republika Italija
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Trstu, Republika Italija
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Istanbulu, Republika Turska
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu polaganja posebnog stručnog ispita za carinskog službenika i evidenciji o položenim ispitima
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o izgledu sudskih taksenih maraka, postupku izrade, distribuciji i raspolaganju sudskim taksenim markama
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 61365/16, S.E. protiv Srbije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • INDEKSI potrošačkih cena za jul 2023. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja „Nacionalni park Fruška gora“
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Trstenik”
OGLASI

Podelite: