Објављен „Службени гласник РС“ број 68 од 11.8.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 68 од 11.8.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Трсту, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу генералног конзула Републике Србије у Истанбулу, Република Турска
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о програму, начину полагања посебног стручног испита за царинског службеника и евиденцији о положеним испитима
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о изгледу судских таксених марака, поступку израде, дистрибуцији и располагању судским таксеним маркама
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника
Правосуђе
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 61365/16, С.Е. против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу држати девизе на рачуну код банке у иностранству
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јул 2023. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја „Национални парк Фрушка гора“
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Трстеник”
ОГЛАСИ

Поделите: