Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 5.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 5.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
  • УПУТСТВО о изменама и допунама Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника o захтевима за примену протокола за пренос порука о лету
Друге организације

ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Јерма”

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Велетабак” д.о.о. Нови Сад

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Veletabak” д.о.о. Нови Сад

Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект”, Бачка Паланка
  • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка”, Бачка Паланка
  • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног информативног предузећа „Радио и телевизија Бачка Паланка”, Бачка Паланка
ОГЛАСИ

Поделите: