Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 67 od 5.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 67 od 5.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
  • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o zahtevima za primenu protokola za prenos poruka o letu
Druge organizacije

ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Jerma”

MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Monus” d.o.o. Beograd

MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina „Veletabak” d.o.o. Novi Sad

MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina „Veletabak” d.o.o. Novi Sad

Lokalna samouprava
  • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt”, Bačka Palanka
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalprojekt”, Bačka Palanka
  • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog informativnog preduzeća „Radio i televizija Bačka Palanka”, Bačka Palanka
  • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog informativnog preduzeća „Radio i televizija Bačka Palanka”, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: