Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 31.8.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 31.8.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Шидинаˮ друштво са ограниченом одговорношћу, Шид за 2018. годину 
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за склоништа
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за 2018. и 2019. годину за спровођење Стратегије развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о регистру пружалаца услуга електронске идентификације и шема електронске идентификације
 • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности грејача воде, резервоара топле воде и комплета грејача воде и соларног уређаја
 • ПРАВИЛНИК о садржини потврде о радном ангажовању сезонског радника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-420/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-443/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-450/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-451/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-452/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-453/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-454/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-455/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-456/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-457/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-458/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-459/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-460/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-464/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-465/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-466/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-467/2018-09
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
ОГЛАСИ

Поделите: