Објављен „Службени гласник РС“ број 67 од 17.6.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна
 • УРЕДБА о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ПРАВИЛНИК о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2022. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 67 од 17.6.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Парагвај, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Буенос Ајресу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Бангладеш, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Њу Делхију
Влада
 • УРЕДБА о ванредној интервентној мери подршке произвођачима брашна
 • УРЕДБА о критеријумима за доделу подстицаја послодавцима који запошљавају новонастањена лица у Републици Србији
 • УРЕДБА о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд–Ваљево–Лозница са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о привременом ограничењу извоза основних пољопривредно прехрамбених производа битних за становништво
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности
 • ОДЛУКА о утврђивању обавезног удела биогорива који су обвезници система дужни да ставе у промет на тржиште Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о стицању статуса института од националног значаја
 • ОДЛУКА о отварању сталног граничног прелаза за међународни водни саобраћај путника и роба са свим инспекцијским службама „Бачка Паланка”
 • ОДЛУКА о отварању сезонског граничног прелаза за међународни ваздушни саобраћај путника „Поникве”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности генералног директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4495/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4498/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4499/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4501/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4497/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-4500/2022
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • РЕШЕЊЕ о именовању номинованог оператора тржишта електричне енергије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије” Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава тeкуће буџетске резерве 05 број 401-4811/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4812/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4813/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4819/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4602/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4611/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4612/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4696/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4546/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4607/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4615/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4622/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4697/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4699/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4701/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4705/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4706/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу годишњег извештаја о остваривању циљева уштеде енергије и начину његовог достављања
 • ПРАВИЛНИК о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова
 • ПРАВИЛНИК о изради и спровођењу плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
 • ПРАВИЛНИК о вођењу евиденције и извештавању о остваривању родне равноправности
 • ПРАВИЛНИК о посебним условима за почетак рада и обављање делатности музеја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о упису ученика у средњу школу
 • УПУТСТВО за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/556
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/557
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/788
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Бор
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Бор
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-711/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-712/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-713/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-715/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-716/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-717/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-718/2022-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о адекватности капитала банке
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о роковима за усклађивање унутрашњих аката банке о управљању ризицима банке и за достављање извештаја банака
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2022. године
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о почетку обављања јавнобележничке делатности
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, EPICURE CIGARS” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комуналне услуге „Комуналац”, Бечеј
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Дрина”, Мали Зворник
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Комуналног јавног предузећа „Извор”, Петровац на Млави
ОГЛАСИ

Поделите: