Објављен „Службени гласник РС“ број 66 од 2.8.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 66 од 2.8.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Бела Паланка
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-259/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-260/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-261/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-262/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-263/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-264/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-265/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-266/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-267/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-268/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-269/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-270/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-271/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-272/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-273/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-274/2016-01
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Видрак”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Водовод — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Топлана — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Топлана — Ваљево”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо–Ровни „Колубара”, Ваљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Агроразвој — ваљевске долине”, Ваљево
ОГЛАСИ

Поделите: