Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 2.8.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 2.8.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Bela Palanka
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-259/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-260/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-261/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-262/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-263/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-264/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-265/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-266/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-267/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-268/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-269/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-270/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-271/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-272/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-273/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-274/2016-01
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE cene duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vidrak”, Valjevo
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod — Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod — Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana — Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana — Valjevo”, Valjevo
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo–Rovni „Kolubara”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo–Rovni „Kolubara”, Valjevo
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Agrorazvoj — valjevske doline”, Valjevo
OGLASI

Podelite: