Објављен „Службени гласник РС“ број 65 од 13.9.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2020. године
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2019. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 65 од 13.9.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Украјини
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мјанмарској Унији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Сједињеним Мексичким Државама
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Румунији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Холандији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бугарској
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Швајцарској Конфедерацији
Влада
 • РЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о националним спортским признањима и новчаним наградама
 • ОДЛУКА о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2020. године
 • ОДЛУКА о документу за прелазак државне границе Републике Србије службеника Сталног секретаријата Транспортне заједнице и чланова њихових породица
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде Гимназије у Чачку за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању куће Јосифа Шојата у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о утврђивању зграде „Хемпро” на Теразијама у Београду за споменик културе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права у координацији и праћењу спровођења примене препорука за унапређење изборног процеса
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице — државног пута IБ реда број 21 Нови Сад — Рума („Фрушкогорски коридор”)”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9048/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9049/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9050/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9051/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9053/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9054/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9055/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9056/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9057/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9066/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9059/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9060/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9061/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9062/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8961/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-9058/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8964/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8965/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8969/2019
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8971/2019
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласност на кандидатуру за организовање Првенства света у рвању за јуниоре у олимпијским дисциплинама, у Београду 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш” привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о. Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о статусној промени припајања Јавног предузећа за аеродромске услуге „Аеродром Ниш” привредном друштву „Аеродроми Србије” д.о.о Ниш
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања за 2019. годину Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” д.о.о. Кикинда
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Баточина, Република Србија и града Szczytno, Република Пољска
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9007/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9008/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9044/2019
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
 • ПРАВИЛНИК о начину означавања и евиденцији јавних путева
 • ПРАВИЛНИК о стипендијама за студенте који се образују за обављање недостајућих занимања од нарочитог значаја за одређену школску годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана, 02-33 број 516-1/19
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар обрађивача дувана, 02-33 број 513-1/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-1/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-2/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-3/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-4/19
 • РЕШЕЊЕ о упису промене података у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 517-5/19
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о системима управљања и унутрашњих контрола платних институција и институција електронског новца и о заштити новчаних средстава корисника платних услуга и ималаца електронског новца
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о дозволи за обављање прегледа обезбеђивања
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у августу 2019. године
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за август 2019. године
Друге организације
 • ПРОТОКОЛ о сарадњи
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин” у Параћину
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Грделица”, Грделица
ОГЛАСИ

Поделите: