Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 65 od 13.9.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2020. godine
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 65 od 13.9.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Ukrajini
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mjanmarskoj Uniji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Sjedinjenim Meksičkim Državama
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Rumuniji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Holandiji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Bugarskoj
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji
Vlada
 • REDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
 • UREDBA o izmenama Uredbe o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • ODLUKA o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2020. godine
 • ODLUKA o dokumentu za prelazak državne granice Republike Srbije službenika Stalnog sekretarijata Transportne zajednice i članova njihovih porodica
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade Gimnazije u Čačku za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju kuće Josifa Šojata u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o utvrđivanju zgrade „Hempro” na Terazijama u Beogradu za spomenik kulture
 • ODLUKA o izmenama i dopunama osnivačkog akta Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Izgradnja brze saobraćajnice — državnog puta IB reda broj 21 Novi Sad — Ruma („Fruškogorski koridor”)”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Generalnog sekretara Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9048/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9049/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9050/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9051/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9053/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9054/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9055/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9056/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9057/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9066/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9059/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9060/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9061/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9062/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8961/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-9058/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8964/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8965/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8969/2019
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8971/2019
 • REŠENJE o davanju saglasnost na kandidaturu za organizovanje Prvenstva sveta u rvanju za juniore u olimpijskim disciplinama, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš” privrednom društvu „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš” privrednom društvu „Aerodromi Srbije” d.o.o Niš
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o povećanju osnovnog kapitala Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2019. godinu Vodoprivrednog privrednog društva „Gornji Banat” d.o.o. Kikinda
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Batočina, Republika Srbija i grada Szczytno, Republika Poljska
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9007/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9008/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9044/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • PRAVILNIK o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva
 • PRAVILNIK o stipendijama za studente koji se obrazuju za obavljanje nedostajućih zanimanja od naročitog značaja za određenu školsku godinu
 • REŠENJE o upisu u Registar obrađivača duvana, 02-33 broj 516-1/19
 • REŠENJE o upisu u Registar obrađivača duvana, 02-33 broj 513-1/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 517-1/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 517-2/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 517-3/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 517-4/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 517-5/19
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o dopunama Odluke o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • ODLUKA o dopunama Odluke o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o dozvoli za obavljanje pregleda obezbeđivanja
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u avgustu 2019. godine
 • INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2019. godine
Druge organizacije
 • PROTOKOL o saradnji
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za korišćenje i upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni centar Paraćin” u Paraćinu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Grdelica”, Grdelica
OGLASI

Podelite: