Објављен „Службени гласник РС“ број 54 од 13.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 54 од 13.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 32
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 33
Влада
 • УРЕДБА о номиналним износима и начину усклађивања цензуса за остваривање права на дечији додатак и висини и начину усклађивања износа дечијег додатка
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о начину и условима остваривања права на пензијско и инвалидско осигурање и на накнаду због престанка запослења супружника официра, односно подофицира
 • ОДЛУКА о изменама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм распореда и коришћења средстава од доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • РЕШЕЊЕ о престанку важења Решења о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Суботица” у Суботици
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6786/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6787/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6788/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6789/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6792/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-украјинске комисије за трговину, економску и научно-техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање 
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичког фонда за здравствено осигурање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности заменика директора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Високог службеничког савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Београдске пословне школе — Високе школе струковних студија, Београд
 • ЗАКЉУЧАК о именовању саветника извршног директора конституенце Швајцарске у Групацији Светске банке
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00311/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00465/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01773/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01760/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01800/2014-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00188/2012-22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-1/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-2/18
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 370-3/18
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-61/2017
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-86/2017
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА o измени и допунама Одлуке о контроли банкарске групе на консолидованој основи
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0432/14-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0626/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-01039/16-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0165/16-11
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јун 2018. године
Друге организације
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА Јавне медијске установе Радио-телевизијe Србије
 • ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Јавнобележничког пословника
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о висини накнада за стандарде, сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова у области стандардизације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: