Објављен „Службени гласник РС“ број 53 од 30.5.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 53 од 30.5.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о Националном програму јавне железничке инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године
Влада
 • УРЕДБА о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду
 • УРЕДБА о утврђивању опасног рада за децу
 • УРЕДБА о облику и садржини службене легитимације службених лица у Комисији за заштиту конкуренције
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години
 • СТРАТЕГИЈА развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2017/2018. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2017/2018. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2017/2018. години
 • ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2017/2018. години
 • ОДЛУКА о установљавању Дана сећања на жене жртве насиља
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора пореске Управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског културног центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Приштина” у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” у Алексинцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Сурдулици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Ниш
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Привременог органа општине Гора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Студентског центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Глоговац
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Призрен
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Скијалишта Србије” 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Скијалишта Србије” 2017–2021. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја „Србија Карго” а.д. за период 2017–2027. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд за период 2017–2026. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Емисиона техника и везе”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о стављању ван снаге Решења о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 337-12773/2016-1
 • ИСПРАВКА Одлуке о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ИСПРАВКА Одлуке о оснивању Пољопривредног факултета у Крушевцу Универзитет у Нишу
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о листи производа који се могу продавати у апотеци
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком
 • НАРЕДБА о легализацији оружја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача за знаковни језик за глува лица
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи стручних, академских и научних назива
 • ЗАКЉУЧАК Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-402/2017-1
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Водовод”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комрад”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Нови дом”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Завод за урбанизам”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Управа Бање”, Врањска Бања
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Врање
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за производњу пречишћавање и диструбуцију воде „Младост”, Опово
ОГЛАСИ

Поделите: