Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 53 od 30.5.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 53 od 30.5.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o Nacionalnom programu javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine
Vlada
 • UREDBA o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveštavanju o rudarskom otpadu
 • UREDBA o utvrđivanju opasnog rada za decu
 • UREDBA o obliku i sadržini službene legitimacije službenih lica u Komisiji za zaštitu konkurencije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
 • STRATEGIJA razvoja informacione bezbednosti u Republici Srbiji za period od 2017. do 2020. godine
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa doktorskih akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2017/2018. godini
 • ODLUKA o ustanovljavanju Dana sećanja na žene žrtve nasilja
 • ODLUKA o izmenama Odluke o određivanju velikih tehničkih sistema od značaja za odbranu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti
 • REŠENJE o razrešenju direktora Bezbednosno-informativne agencije
 • REŠENJE o postavljenju direktora Bezbednosno-informativne agencije
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora poreske Uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javne nabavke
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o imenovanju direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Studentskog kulturnog centra Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra „Priština” u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra „Priština” u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Mladost” u Aleksincu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Surdulici
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika i vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Privremenog organa opštine Gora
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za prava deteta
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Studentskog centra Beograd
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Beograd
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Glogovac
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Prizren
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” sa p.o. Beograd za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” 2017–2021. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja „Srbija Kargo” a.d. za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog preduzeća „Zavod za udžbenike”, Beograd za period 2017–2026. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”, Beograd
 • REŠENJE o dodeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja
 • REŠENJE o stavljanju van snage Rešenja o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 337-12773/2016-1
 • ISPRAVKA Odluke o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ISPRAVKA Odluke o osnivanju Poljoprivrednog fakulteta u Kruševcu Univerzitet u Nišu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o listi proizvoda koji se mogu prodavati u apoteci
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • NAREDBA o legalizaciji oružja
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača za znakovni jezik za gluva lica
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva
 • ZAKLJUČAK Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-402/2017-1
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Vodovod”, Vranje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komrad”, Vranje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Novi dom”, Vranje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam”, Vranje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Uprava Banje”, Vranjska Banja
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Vranje
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za proizvodnju prečišćavanje i distrubuciju vode „Mladost”, Opovo
OGLASI

Podelite: