Објављен „Службени гласник РС“ број 51 од 13.6.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 51 од 13.6.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Соломоновим Острвима, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Канбери
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Савета за координацију активности и мера за раст бруто домаћег производа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Безбедносно-информативне агенције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу директора Безбедносно-информативне агенције
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 06-5279/2024
Министарства
 • СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
 • СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма мастер и докторских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2024/2025. годину
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
 • Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-1/24
 • Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-3/24
 • Решење о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 427-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-1/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-2/24
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 434-3/24
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-5403/2019
 • РЕШЕЊЕ о престанку радног односа и рада на положају секретара Уставног суда
Правосуђе
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 37478/16 А и други против Србије
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2024. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.

Поделите: