Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 49 od 31.5.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

 

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 49 od 31.5.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bližim uslovima, kriterijumima i postupku za dobijanje prava na korišćenje ekološkog znaka, elementima, izgledu i načinu upotrebe ekološkog znaka za proizvode i usluge
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Pravosuđe
 • ODLUKA o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Državnog veća tužilaca iz reda advokata
Drugi državni organi i državne organizacije
 • IZMENE I DOPUNE STATUTA Agencije za osiguranje depozita
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srbijagas”, Novi Sad
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Beogradske elektrane”, Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, Sigas d.o.o. Požega
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Toplana — Šabac”, Šabac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Boss Construction” d.o.o. Stari Trstenik
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Rodgas” a.d. Bačka Topola
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Drugi oktobar”, Vršac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Čoka, Čoka
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Vrbas-gas”, Vrbas
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Julieta d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine Bačka Palanka”, Bačka Palanka
OGLASI

Podelite: