Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 48 od 25.5.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske obrade i korišćenja podataka Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 48 od 25.5.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja
Vlada
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o promeni naziva Visoke tehnološke škole strukovnih studija Šabac
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za efikasnu zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za elektronsku upravu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova srpskog dela Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova i zamenika članova srpskog dela Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap
 • REŠENJE o određivanju snabdevača koji će privremeno obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2016. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o finansijskom poslovanju Agencije za privredne registre za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu upućivanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4564/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4566/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4568/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4570/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4571/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4573/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4584/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4585/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4640/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4641/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4642/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4643/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4644/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4646/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4730/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4710/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4717/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4731/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4733/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4712/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-4732/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o vrstama i količinama opasnih materija, objektima i drugim kriterijumima na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa i preduzimaju mere za sprečavanje udesa i ograničavanje uticaja udesa na život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu
 • PRAVILNIK o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Liste srpskih standarda iz oblasti opšte bezbednosti proizvoda
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima elektronske obrade i korišćenja podataka Centralne evidencije privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
 • PRAVILNIK o Klasifikaciji osnova privremenog ograničenja prava
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Plana zaštite voda od zagađivanja na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 309-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 309-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o načinu vođenja, sadržini i obrascu evidencije ovlašćenja za obavljanje stručnog pregleda žičara
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o aerodromskim naknadama
 • ODLUKA o usvajanju Završnog računa Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2016. godine
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-396/2016-1
 • ISPRAVKA Naredbe o određivanju uslovno zabranjene zone LY R8 Beograd i uslovima za odvijanje letenja u uslovno zabranjenoj zoni LY R8 Beograd
Druge organizacije
 • REŠENJE o početku obavaljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
 • ANEKS 6 UGOVORA o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, FDS d.o.o Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Julieta d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac
OGLASI

Podelite: