Објављен „Службени гласник РС“ број 46 од 13.5.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 46 од 13.5.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за израду Предлога акционог плана за подизање капацитета у трговини у земљама западног Балкана
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4438/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4346/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4387/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4386/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4292/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4385/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4437/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4384/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4433/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4383/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4330/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4388/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4435/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4288/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4291/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4430/2016
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ЛИСТА о измени Листе средстава за заштиту биља на основу издатих решења о регистрацији средстава за заштиту биља
Правосуђе
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-52/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-93/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-110/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-111/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-114/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-127/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-148/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-157/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-109/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-126/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за пренос портфеља неживотног осигурања
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народних посланика Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о ликвидности брокерско-дилерског друштва
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о правилима понашања инвестиционог друштва приликом пружања услуга
 • ПРАВИЛНИК о минималним техничким и организационим условима за издавање дозволе за пружање медијске услуге на основу захтева пружаоца медијске услуге
 • ПРАВИЛНИК о минималним условима за пружање медијске услуге и критеријумима за одлучивање у поступку издавања дозволе за пружање медијске услуге на основу спроведеног јавног конкурса
 • ПРАВИЛНИК о уступању неискоришћених права јавних медијских сервиса на емитовање радијских, телевизијских и других медијских садржаја од изузетног значаја
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају руководиоца Сектора за опште и заједничке послове стручне службе Заштитника грађана
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0393/15-11
 • РЕШЕЊЕ о допуни Решења о овлашћењу РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о овлашћењу
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење заштићеног подручја Националног парка Ђердап
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Велетабак” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: