Објављен „Службени гласник РС“ број 4 од 20.1.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 4 од 20.1.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Казахстан
Влада
 • УРЕДБА о Методологији за одређивање цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-36/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-38/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-39/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-40/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-41/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-146/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-147/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-149/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-156/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-158/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-159/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-160/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-161/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-163/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-164/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о детекторима јонизујућег зрачења
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о садржини, начину издавања и вођењу путних налога и начину вођења евиденције о издатим путним налозима
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд — Земун
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Љиг
ОГЛАСИ

Поделите: